อบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ Abstract สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

16 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ.จัดอบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ Abstract สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยวิทยากรคนเก่ง อาจารย์ ดร.สิริกานต์ คุ่ยยกสุย จากสาขาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
**ลงทะเบียน http://bit.ly/3QHqYLH

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มกราคม 2566
อบรมวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00
ณ. ชั้น 7 ห้อง SAC อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารไอที 25)
นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ปึ้ป เขียนบทคัดย่อ Abstract เก่งปั๊ป