ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

17 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC กิจกรรมสอบแข่งขันพิชิตตั๋วสอบ TOEIC ฟรี โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา จำนวน 200 ที่นั่ง เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการนี้ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อ https://shorturl.asia/tqbwa
ยืนยันสิทธิ์ https://shorturl.asia/WqSjl
ติดต่อสอบถามโทร. 073-299620