ศภอ.ประกาศรายชื่อสอบYRU-SET ภาคฤดูร้อน

30 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบYRU-SET รอบภาคฤดูร้อน 2/2565
ประกาศรายชื่อ https://shorturl.asia/EWilK
*กรณีไม่มีรายชื่อ/ลงทะเบียนไม่ทันสามารถสแตนบายหน้าห้องสอบเพื่อเข้าสอบได้ในกรณีมีที่นั่งสอบว่าง **