ประกาศผลสอบYRU-SET รอบภาคฤดูร้อน

7 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
YRU-SET รอบภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผลการสอบระดับปริญญาตรี https://shorturl.asia/9Rmhc
ผลการสอบระดับบัณฑิตศึกษา https://shorturl.asia/eTiDv