กิจกรรมสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ YRU-SET (Placement Test)ครั้งที่3

30 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หมายเหตุ

1. นักศึกษาสามารตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนที่ http://clas.yru.ac.th/

2. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแล้วไม่พบผลการลงทะเบียนหรือไม่ทันลงทะเบียนให้นักศึกษาในกรณีดังกล่าว เข้าสอบในครั้งที่ 6 วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ห้อง 25-606 เวลา 13.00 - 15.00 น. **โดยไม่ต้องลงทะเบียน**