ศภอ.ประชุมจัดทำแผน ปฏิบัติราชการปี 2567

30 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ศูนย์ภาษาและอาเซียนอาเซียนศึกษา นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ จังหวัดสงขลา