สมาคมไทย-อินโดนีเซีย นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ เข้าพบอธิการบดี

6 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 ก.ย. 66) ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ นำสมาคมศิษย์เก่า

ไทย-อินโดนีเซีย และคณะนักศึกษาชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จำนวน 21 คน

เข้าพบอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา