ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

6 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
สอบวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25- 606 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียน https://shorturl.asia/ZXGIt
ประกาศรายชื่อทางไลน์ openchat