ศภอ. เข้าร่วมงาน YRU Thank Press Party

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Thank Press Party ภายใต้หัวข้อ “YRU Partner Together 2023” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอย่างดีมาโดยตลอด โดย ศภอ.ได้เข้าร่วมเปิดบูธโชว์ผลงานนิทรรศการผ่านพันธกิจของมหาวิทยาลัย งานด้านการต่างประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่งกายชุดประจำชาติอินโดนีเซีย และนักศึกษาสาขาอาหรับ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก