ศภอ.จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR (B1-B2) สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ.จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR (B1-B2) สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยท่านวิทยากรมากความสามารถ อ.ดร.สิริกานต์ คุ่ยยกสุย (อ.จอย) อาจารย์สาขาครุศาสตร์บัญฑิต ภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมนังกา คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.จอยมากๆค่ะ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้คร้าา
ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ตั้งใจอบรม มีความสุขกับการอบรม และพิชิตข้อสอบ B1-B2 ให้ได้ทุกคนนะคร้าาาา
ศภอ.มรย.ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ มาอบรมกันตั้งแต่เช้าเล้ยยค่าาา แอดปลื้มปริ่มคร้าา ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้ นะคร้าาาา