รายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนฯ

26 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) งานประกันคุณภาพ
  • รายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนฯ ปีงบประมาณ 2566 Click
  • รายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนฯ ปีงบประมาณ 2565 Click
  • รายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนฯ ปีงบประมาณ 2564 Click
  • รายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 Click