ศภอ.ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาข้อสอบมาตรฐาน CEFR YRU-TEP

27 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 ต.ค. 66 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

ผู้อำนวยการ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประชุมสรุปการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน CEFR YRU-TEP

ร่วมกับคณะกรรมการภายนอก โดย ศภอ.พร้อมจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในภาคการศึกษา 2/2566 เป็นต้นไป