ประกาศรายชื่่อชั้นปีสุดท้ายเพื่อยืนยันเข้าสอบกำสำเร็จการศึกษา

6 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศภอ.ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการอบรม CEFR (section 1-3)
ตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันเข้าสอบก่อนสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 66 โดยศภอ.จะประกาศรายชื่อวันที่วันที่ 27 พ.ย. 66 ทางหน้าเพจ
ลิงก์ลงทะเบียน https://shorturl.asia/nmqEM