ศภอ.เปิดลงทะเบียน อบรมทักษะการสื่อสารภาษามลายู เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางภาษา ชั้นปีที่ 1 – 4

15 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ.เปิดลงทะเบียน อบรมทักษะการสื่อสารภาษามลายู เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางภาษา ชั้นปีที่ 1 – 4 ในวันที่ 25 – 26 พ.ย. 66 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6
ลิงก์ลงทะเบียน https://shorturl.asia/zgVEn
นศ. สามารถเคลม ชม.ในระบบความดีอัตลักษณ์มลายูได้ 12 ชม. หรือตามที่เข้าจริง
ติดต่อสอบถามโทร 073- 299620