ศภอ.จัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง (SMT)

18 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMT) โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ในโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  รุ่นที่ 1 จำนวน 165 คน  ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้อง SAC ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา