ศภอ. จัดกิจกรรม STUDENT FORUM English CEFR after Class Party

27 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

อยากได้ชั่วโมงกิจกรรมภาษาอังกฤษเพิ่ม3ชั่วโมงมาทางนี้ค่าาาา
ศภอ.จัดกิจกรรม STUDENT FORUM English CEFR after Class Party
ขอเชิญนักศึกษาที่เข้าอบรม English CEFR กับอาจารย์ Faith รุ่นที่ 1 และ 2
เข้ากิจกรรมในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. โดย นศ.รุ่นที่ 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อ กรอกข้อมูลสาขา คณะ และยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NsUFiPdK1tvDnZDsqTnkw-1KY4-L6RErqy3T9puZxYM/edit?usp=sharing
ติดต่อสอบถามโทร 073-299620