ศภอ.ต้อนรับทีมวิทยากรจาก Peace Generation Representatives จากประเทศแคนนาดา

31 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มกราคม 2567 ศภอ.ต้อนรับทีมวิทยากรจาก Peace Generation Representatives จากประเทศแคนนาดา พบปะอธิการบดีและผู้บริหาร รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับ มรย.ในอนาคต ณ ห้องSAC ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ