ศภอ.จัดกิจกรรม STUDENT FORUM English CEFR after Class Party

1 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2567  เวลา 13.30 - 16.00 น. ศภอ.จัดกิจกรรม STUDENT FORUM English CEFR after Class Party โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ประมวลทักษะและความรู้ที่ได้จากการอบรม อบรม English CEFR ทั้งรุ่นที่ 1 และ 2  ออกมาเป็นการแสดง การร้องเพลงรวม  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษ  และมีการเลี้ยงอาหารประเภทต่างๆ  ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการรับอาหารต่างๆ   รวมถึงก่ีลุ้นโชคจับรางวัลพิเศษจาก ศภอ.  ณ ห้องSAC ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ