เปิดทะเบียนสอบYRU-TEPสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2566

6 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย!!! ฟังทางนี้ค่าา!!!
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาศลงทะเบียนสอบอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP) #สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่จะสำเร็จการศึกษาปี2566
สอบวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 ICT
ลงทะเบียนครั้งที่ https://bit.ly/485wO0r
ประกาศรายชื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 ทุกช่องทาง
ติดต่อสอบถามโทร 073-299620