ประกาศรายชื่อสอบYRU-TEP ชั้นปีสุดท้าย 5/2566

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP) #สำหรับนักกศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่5/2566
สอบวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อ https://bit.ly/496ip5H
อย่าลืม อุปกรณ์หูฟังแบบเสียบรูเดียว
ติดต่อสอบถามโทร 073-299620
รอบเช้ารอบเดียวเท่านั้น