ลงทะเบียนสอบอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน YRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษาและกศ.บป.

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาศปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP) #สำหรับนักกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาภาคกศบปปีการศึกษา2566
เปิดลงทะเบียนสอบครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. - 11 ก.พ. 67
สอบวันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 2567
ลงทะเบียนครั้งที่ 2 https://shorturl.asia/wFlhp
คลิปคู่มือแนะนำเข้าบทเรียนออนไลน์ https://youtu.be/ki7ELe9QTVc
คลิปแนะนำข้อสอบYRU-TEP https://youtu.be/UUh5LAJlECs
ลิงก์เข้าYRUMOOC https://mooc.yru.ac.th/