ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมติวเข้มIntensive YRU-TEP

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมติวเข้มIntensive YRU-TEP วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา
รายชื่อเข้าอบรม https://bit.ly/4cjmntP
เอกสารประกอบการอบรม https://bit.ly/3x4GlrW
หมายเหตุ - ให้นักศึกษาดาวน์โหลดหรือปริ้นเอสารเข้าอบรม
- แต่งกายด้วยชุดกิจกรรมหรือชุดนักศึกษา