ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

#โอกาสสุดท้ายมาแล้วจ้าาาา!! #สำหรับนักศึกษารหัส63-65ที่ยังไม่สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู
ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู สามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อเรียนและสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2567
คู่มือการสอบ  https://shorturl.asia/BtIjy
ลิงค์เข้าสอบ https://elearning.yru.ac.th/
หมายเหต: ถ้าสามารถเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์แสดงว่าลงเบียนสำเร็จแล้ว