ศภอ.ดำเนินการควบคุมการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2567

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พ.ค. 67 ศภอ.ดำเนินการควบคุมการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มาให้กำลังใจและควบคุมการสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 606 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา