ศภอ.นำอาจารย์ภาษาอาหรับจากโคงการแลกเปลี่ยนเข้าพบอธิการบดี

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 พ.ค. 67) เวลา 09.30 น. ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมยี มอหิ หัวหน้างานภาษาอาหรับ นำ Dr. EMAD HAFEZ ABDELMAWLA ABDELNABI วิทยากร Visting Professor ดูแลศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับ ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา