ศภอ.จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับกรมพัฒนาฝือมือแรงงาน 24 ยะลา

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 พ.ค. 67) ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมยี มอหิ หัวหน้างานภาษาอาหรับ และ Dr. EMAD HAFEZ ABDELMAWLA ABDELNABI วิทยากร Visting Professor ร่วมอบรมให้ความรู้นักศึกษาและบุคคลภายนอก ในกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดโดยกรมพัฒนาฝือมือแรงงาน 24 ยะลาและหลักสูตรภาษาอาหรับและธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ณ ห้องฉายภาพยนต์ชั้น2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา