ศภอ.เปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม YRU STUDENT EXCHANGE ณ มหาวิทยาลัย Malaysia Kelantan (UMK)

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม YRU STUDENT EXCHANGE ณ มหาวิทยาลัย Malaysia Kelantan (UMK) ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม ถึง 4 สิงหาคม 2567 รับจำนวน 20 คน เท่านั้น!!
โดยน้องๆที่สนใจสามารถ
ยื่นใบสมัครได้ที่  https://bit.ly/4c4kLTJ?r=qr
เงื่อนไขการสมัคร
นักศึกษา มรย.ที่มีผลสอบ YRU-TEP ระดับ B1 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR) เท่านั้น
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2567 เท่านั้น
ติดต่อสอบถามโทร . 073-299620
ฟรีทุกรายการ