ศภอ.ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา ให้กับเอกอัคราชฑูต ประเทศต่างๆในกลุ่ม OIC

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 12 มิถุนายน 2567 อาจารย์มูฮำมัด หะยีเลาะ หัวหน้างานภาษาอื่นๆ และ อาจารย์ซูนัยซะห์ ดอเลาะ หัวหน้างานภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มกาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการนำเที่ยวและล่ามแปลภาษา ให้กับเอกอัคราชฑูต ประเทศต่างๆในกลุ่ม OIC ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา