ศภอ.จัดกิจกรรมจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 67

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรมจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 67 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม 80 พรรษา (หอประชุมใหญ่) โดยแบ่งคณะที่เข้าร่วมเป็น 2 ช่วงดังนี้
เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ คณะวิทยาการจัดการ
เวลา 13.30 - 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ คณะครุศาสตร์
หมายเหตุ:
1.ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าสอบ เช่น โน๊ตบุ๊ค ไอแพด สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์หูฟัง ให้เรียบร้อย
2. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และนำบัตรนักศึกษา