เปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP)

9 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาศเปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP)
#สำหรับนักกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาภาคกศบป
#ครั้งที่2ปีการศึกษา2567
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กรกฏาคม 2567
จำนวน 76 ที่นั่ง
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.00 - 11.30 น.
ลงทะเบียน https://eduservice.yru.ac.th/exam
ปฏิทินสอบ https://bit.ly/4bReOcp
หมายเหตุ
1.นศ.สามารถเข้าไปศึกษาและฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงYRUMOOC https://mooc.yru.ac.th/
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่าน https://shorturl.asia/wFlhp