ประกาศผลการสอบอัตลักษณ์มลายู (สำหรับนักศึกษา รหัส 58)

25 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

              ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศผลการสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษา รหัส 58 ซึ่งแบ่งรายชื่อออกเป็น 4 คณะ ดังเอกสารแนบ

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารไอที มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โทร. 073-299620
 
*หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบ จำเป็นต้องเข้ารับการสอบแก้ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด