ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษามลายู (อัตลักษณ์มลายู) ครั้งที่ 2

21 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษามลายู (อัตลักษณ์มลายู) ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษา รหัส 56, 57 และ 58  เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในระบบ e-Learing ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          โดยสามารถตรวจผลการสอบได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B6F6uHJ2fOu4Tko0QlppNkk0SGc

          พร้อมทำแบบสอบถามตามโครงการพัฒนาและทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษา (อัตลักษณ์มลายู) ได้ที่ https://goo.gl/forms/09rCF6FPBHyPjof73

ขอขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน กรุณาติดต่อกับหลักสูตรภาษามลายู ณ ชั้น 6 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร24)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด