คัดเลือกข้อเสนอโครงการต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

17 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวธนัน ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา พันตำรวจโทวินัย สุจริตธุรการ ครู (สบ2) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44 และอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา