ผลการสอบ

25 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) การสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู (YRU-MEST)

ปีการศึกษา 2566

  • ประกาศผลการสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู ประจำปีการศึกษา 1/2566 Click

 

 

ปีการศึกษา 2561

  • รายงานผลการสอบภาษามลายุปีการศึกษา 2561 Click

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

  • ประกาศผลการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 62 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิ๊ก
  • ประกาศผลการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 คลิ๊ก
  • ประกาศผลการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2  คลิ๊ก
  • ประกาศผลการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3  คลิ๊ก
  • ประกาศผลการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4  คลิ๊ก
  • ประกาศผลการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  ปีการศึกษา 2565 ภาคฤดูร้อน  คลิ๊ก