ประกาศผลการสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู

26 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลสอบความรู้อัตลักลักษณ์ภาษามลายู  คลิ๊ก https://1th.me/BwH7