รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์

21 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีโอ