กำหนดการสอบ TOEFL ITP

16 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) การสอบ TOEFL ITP

 

ตารางกิจกรรม TOEFL ITP ประจำปี 2563

วันที่อบรม

กิจกรรมโครงการ

15 – 20 ม.ค. 63

เปิดรับสมัคร

22 ม.ค. 63

ประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม

25-26 ม.ค. 63

ค่าย 1 กลุ่ม A  อบรม 2 กลุ่ม

1-2 ก.พ. 63

ค่าย 1 กลุ่ม B  อบรม 2 กลุ่ม

8-9 ก.พ. 63

อบรม/ซ่อมผู้ไม่ผ่านประเมินค่าย 1

15-16 ก.พ. 63

ค่าย 2 กลุ่ม A อบรม 2 กลุ่ม

22-23 ก.พ. 63

ค่าย 2 กลุ่ม B อบรม 2 กลุ่ม

29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63

อบรม/ซ่อมผู้ไม่ผ่านประเมินค่าย 2

6-7 มี.ค.63

ค่าย 3 อบรม 2 กลุ่มคือ A และ B

8 มี.ค. 63

กำหนดสอบ TOEFL ITP

11 ก.ค. 63

สอบ TOEFL ITP