ประกาศผลสอบ TOEFL ITP

16 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) การสอบ TOEFL ITP

ผลการสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบใบ Certificate ได้ที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป