ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Welcome To YRU-English Camp 2020 ค่าย 1

    วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 มีการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ณ ห้องประชุ

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม