ติดต่อเรา

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 7-8) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000 
Facebook Page: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
YouTube: Center of Languages and ASEAN Studies​