Bahasa dan Budaya Indonesia

November 1, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (1 พ.ย. 2561) ศภอ. นำโดยอาจารย์อาลียะห์ มะแซ หัวหน้างานภาษามลายูและอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรม "Bahasa dan Budaya Indonesia" (ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Ari Kusmiatun อาจารย์ภาคภาษาอินโดนีเซีย จาก Yogyakarta State University เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งสอนวิธีการทำผ้าบาติกอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซีย